6 ماهه
ریال 44/800/000 6 ماه
تبلیغات و بازاریابی رایگان در شهر نماینده
قرار دادن آدرس و شماره تماس نماینده در وبسایت
ارسال هر 10 عدد آیتم همزمان رایگان
فروش هر 20 عدد آیتم یک عدد رایگان
برخوردار شدن از تخفیفات و هدایای فروش در زمان جشنواره (رومیزی رایگان و تخفیف)
ارسال نمونه کار به صورت رایگان با لوگو نماینده
ضمانت تعویض محصولات در صورت خرابی در مدت گارانتی
12 ماهه
ریال 77/800/000 6 ماه
تبلیغات و بازاریابی رایگان در شهر نماینده
قرار دادن آدرس و شماره تماس نماینده در وبسایت
ارسال هر 10 عدد آیتم همزمان رایگان
فروش هر 20 عدد آیتم یک عدد رایگان
برخوردار شدن از تخفیفات و هدایای فروش در زمان جشنواره (رومیزی رایگان و تخفیف)
ارسال نمونه کار به صورت رایگان با لوگو نماینده
ضمانت تعویض محصولات در صورت خرابی در مدت گارانتی
60 ماهه
ریال 350/000/000 60 ماه
تبلیغات و بازاریابی رایگان در شهر نماینده
قرار دادن آدرس و شماره تماس نماینده در وبسایت
ارسال هر 10 عدد آیتم همزمان رایگان
فروش هر 20 عدد آیتم یک عدد رایگان
برخوردار شدن از تخفیفات و هدایای فروش در زمان جشنواره (رومیزی رایگان و تخفیف)
ارسال نمونه کار به صورت رایگان با لوگو نماینده
ضمانت تعویض محصولات در صورت خرابی در مدت گارانتی

درخواست نمایندگی

از دنیای پرچم

این مدارک جهت دریافت نمایندگی از دنیای پرچم مورد نیاز است:

  1. کپی کارت ملی برابر اصل شده
  2. کپی شناسنامه برابر اصل شده
  3. کپی جواز کسب
  4. چک صیادی به مبلغ 1/000/000/000 ریال در وجه شرکت (در صورت خرید اعتباری)
  5. آدرس پستی، شماره تماس ثابت، همراه و دیگر اطلاعات کسب و کار

لطفا جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید.

021-88923268